Yubari Melon Chocolate ช็อคโกแลตรสเมล่อน

Yubari Melon Chocolate ช็อคโกแลตรสเมล่อนจากฮอกไกโดญี่ปุ่น รูปเมล่อนผ่าเป็นซีก กลิ่นหอมเมล่อนละมุน ใน 1 ห่อ 35 ชิ้น

Share this product

500.00฿

Compare

Description

Yubari Melon Chocolate ช็อคโกแลตรสเมล่อนจากฮอกไกโดญี่ปุ่น รูปเมล่อนผ่าเป็นซีก กลิ่นหอมเมล่อนละมุน ใน 1 ห่อ 35 ชิ้น

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Yubari Melon Chocolate ช็อคโกแลตรสเมล่อน”